O spoločnosti UniCredit Factoring

 

UniCredit Factoring Czech Republic and Slovakia, a. s., pôsobí na českom trhu už od roku 1991. Vtedy bola pod názvom Transfinance, a. s., založená ako prvá spoločnosť špecializovaná na prevádzkové financovanie podnikov v strednej a východnej Európe. Sme členom finančnej skupiny UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s.

Prečo spolupracovať so spoločnosťou UniCredit Factoring?

  • Rozvíjame vaše podnikanie v oblasti prevádzkového financovania.
  • Ponúkame vám riešenie financovania, zabezpečenia a správy vašich pohľadávok.
  • Máme dlhodobé skúsenosti, ale tiež flexibilný prístup.
  • Sme lídrom na trhu medzinárodného faktoringu, kde využívame členstvo v najväčšom medzinárodnom združení faktoringových spoločností Factors Chain International.
  • Sme zakladajúcim členom Asociácie faktoringových spoločností ČR (AFS ČR) a členom Českej leasingovej a finančnej asociácie (ČLFA).

 

 

Vedenie spoločnosti

Zdeněk Bílý
Adriana Tvrdoňová
Adriana Tvrdoňová
Olga Pavlíčková
Zdeněk Bílý Adriana Tvrdoňová Dita Babincová Doleželová Olga Pavlíčková
Riaditeľ spoločnosti,
predseda predstavenstva
Riaditeľka IT a procesov, člen predstavenstva Obchodná riaditeľka, člen predstavenstva Finančná riaditeľka

 

Dozorná rada spoločnosti

Predseda dozornej rady: Slavomír Beňa
Miestopredseda dozornej rady: Alen Dobrić
Člen dozornej rady: Josef Vondrka
Člen dozornej rady: Jiří Flégl