Informačný servis

 

UniCredit Factoring oslavuje 30 rokov


UniCredit Factoring (pôvodne Transfinance) vznikla ako prvá spoločnosť špecializovaná na faktoring a forfaiting v strednej a východnej Európe. Počas 30 rokov svojej existencie si vybudovala stabilné postavenie na trhu a je silným hráčom v oblasti prevádzkového financovania. Súčasťou skupiny UniCredit sa stala v roku 2015. Spoločnosť ponúka konkurencieschopné produkty, ktorými dokáže reagovať na vyvíjajúce sa požiadavky klientov. Novým predsedom predstavenstva a riaditeľom spoločnosti sa stal od 1. apríla 2021 Zdeněk Bílý, ktorý nahradil vo funkcii Jiřího Flégla, ktorý sa stal novým riaditeľom úseku Global Transaction Banking.