Informačný servis

 

COVID 19 – preventívne opatrenia

Vážení klienti,

našou najvyššou prioritou je ochrana zdravia a bezpečnosť rovnako vás, ako aj našich zamestnancov.

Aby sme zaistili normálny chod našich služieb a bankových operácií, zaviedli sme na našich pobočkách preventívne opatrenia.

Naše momentálne zásady a postupy sú plne v súlade s pokynmi, ktoré vyhlásila v rámci mimoriadnej situácie vláda SR a pokynmi vydanými Svetová zdravotnícka organizácia. Situáciu naďalej aktívne monitorujeme a snažíme sa jednať vždy v najlepšom záujme našich zamestnancov a rovnako vás, našich klientov.

Informácie na tejto stránke sú priebežne aktualizované.