Tuzemský regresný faktoring

Financovanie tuzemských pohľadávok

 

Ak vás obmedzuje čakanie na peniaze za dodané služby alebo tovar, vhodným riešením je financovanie pohľadávok voči vašim odberateľom v spoločnosti UniCredit Factoring. Tým nielen zrýchlite svoj cash flow, ale tiež zjednodušíte administratívu.

Po dodaní tovaru alebo služieb postúpite pohľadávky spoločnosti UniCredit Factoring a my vám obratom zašleme predfinancovanie. Obvyklá výška predfinancovania je 90 % nominálnej hodnoty pohľadávky (vrátane DPH). Zvyšnú časť vám doplatíme po tom, ako faktúru zaplatí odberateľ. V prípade, že odberateľ nezaplatí faktúru v stanovenej lehote, vrátite nám poskytnuté predfinancovanie a my vám postúpime späť vašu pohľadávku.

Súčasťou služby je profesionálna správa pohľadávok, ich vymáhanie a inkaso. K financovaniu pohľadávok možno zriadiť aj ich zabezpečenie proti platobnej nevôli a neschopnosti.

Produktový list