Exportný bezregresný faktoring

Financovanie a zabezpečenie exportných pohľadávok

 

Vyvážate svoj tovar alebo služby do zahraničia? Poznáte tu neistotu, či je odberateľ dostatočne solventný a či dostanete riadne zaplatené? Obmedzuje vás odložená splatnosť poskytnutá odberateľovi?

UniCredit Factoring pre vás preverí bonitu odberateľa ešte pred začiatkom obchodu. V prípade postúpených pohľadávok môžete okamžite čerpať financovanie, bez čakania na ich splatnosť. V prípade, že odberateľ pohľadávku neuhradí, získate od faktora jej garančné plnenie.

Podľa krajiny, do ktorej vyvážate, ponúkame rôzne typy zabezpečenia. V krajinách OECD a ďalších vybraných krajinách, kde riziko platobnej nevôle alebo neschopnosti odberateľov kryjú komerčné poisťovne, ponúkame priamy bezregresný faktoring. V ostatných krajinách využívame partnerov v rámci celosvetovej siete Factors Chain International a poskytujeme exportný dvojfaktorový faktoring.

Podľa krajiny, do ktorej vyvážate, ponúkame rôzne typy zabezpečeniaV krajinách OECD a ďalších vybraných krajinách, kde riziko platobnej nevôle alebo neschopnosti odberateľov kryjú komerčné poisťovne, ponúkame priamy bezregresný faktoring. V ostatných krajinách využívame partnerov v rámci celosvetovej siete Factors Chain International a poskytujeme exportný dvojfaktorový faktoring.

Produktový list