Credit Cover

Zabezpečenie pohľadávok

 

Disponujete dostatočným prevádzkovým kapitálom, ale obávate sa, že vaše pohľadávky nebudú včas a riadne zaplatené? Nechcete ohrozovať stabilitu vašej spoločnosti? Služba Credit Cover je dobrou ochranou záujmov vašej spoločnosti.

V spoločnosti UniCredit Factoring získate informácie o bonite vášho odberateľa ešte pred začiatkom obchodu. Služba Credit Cover zahŕňa nielen zabezpečenie pohľadávok proti platobnej nevôli alebo neschopnosti odberateľa, ale tiež ich správu a inkaso. Máte tak dokonalý prehľad o vekovej štruktúre pohľadávok alebo platbách od odberateľov. Upomínanie na úhradu pohľadávok je včasné a profesionálne.

Produktový list