Reverzný factoring

Supply Chain Financing

 

Chcete predĺžiť splatnosť svojich záväzkov, posilniť vzťahy s kľúčovými dodávateľmi a nezvyšovať zároveň svoje náklady? Požadujú vaši dodávatelia kratšiu splatnosť faktúr? Využite s nami naplno bonitu svojej spoločnosti a dohodnite pre svojich dodávateľov výhodné financovanie v spoločnosti UniCredit Factoring.

Na postúpené pohľadávky voči vašej spoločnosti môžu dodávatelia prostredníctvom našej elektronickej platformy čerpať výhodné predfinancovanie. Navyše získate možnosť dohodnúť si predĺženú splatnosť svojich pohľadávok. V tom prípade UniCredit Factoring uhradí dodávateľovi jeho pohľadávku v deň jej splatnosti a vy hradíte svoj záväzok, teraz voči spoločnosti UniCredit Factoring, v dohodnutej predĺženej lehote splatnosti. Náklady na predfinancovanie pohľadávky hradí dodávateľ, náklady na obdobie predĺženej splatnosti odberateľ.

Produktový list