Tuzemský bezregresný faktoring

Financovanie a zabezpečenie tuzemských pohľadávok

 

Brzdí vás dlhá splatnosť vašich pohľadávok voči tuzemským odberateľom a chcete mať istotu ich zaplatenia? Viaže pracovné kapacity vašej spoločnosti neustále upomínania odberateľov na zaplatenie?

Bonitu vášho tuzemského odberateľa najprv preveríme a oznámime vám výšku, do ktorej prevezmeme riziko, že neuhradí vaše faktúry z dôvodu svojej platobnej nevôle alebo neschopnosti. Vy dodáte tovar alebo službu, vystavíte faktúru a postúpite ju spoločnosti UniCredit Factoring. Na postúpené faktúry môžete ihneď čerpať financovanie, obvykle vo výške 85 % ich hodnoty. V prípade, že odberateľ neuhradí faktúru za váš tovar alebo službu, vyplatíme vám garančné plnenie, obvykle vo výške 90 % hodnoty pohľadávky.

UniCredit Factoring postúpené pohľadávky financuje, spravuje, vymáha a inkasuje.

Produktový list