Importný faktoring

Zabezpečenie a inkaso odberateľa

 

Ste importérom a váš zahraničný dodávateľ sa zdráha poskytnúť vám tovar s odloženou splatnosťou? Alebo by ste chceli predĺžiť existujúcu splatnosť faktúr od vášho zahraničného dodávateľa?

Prostredníctvom celosvetovej siete faktorov Factors Chain International poskytneme za vašu spoločnosť ručenie a vaše záväzky budeme inkasovať. Faktor v krajine exportéra, náš zmluvný partner, poskytne vášmu dodávateľovi možnosť predfinancovania pohľadávok voči vám.

Produktový list