Platobný agent

Financovanie záväzkov

 

Chcete včas platiť faktúry svojim dodávateľom a zároveň predĺžiť splatnosť svojich záväzkov? So službou Platobný agent v spoločnosti UniCredit Factoring dosiahnete oboje.

Prostredníctvom elektronickej platformy nám oznámite svoje záväzky voči dodávateľom a my ich za vás uhradíme v deň splatnosti. Svoj záväzok, teraz už voči spoločnosti UniCredit Factoring, zaplatíte v dohodnutej predĺženej lehote splatnosti.

Pri tejto službe sa pohľadávky nepostupujú a dodávateľ do služby nijako nevstupuje. Poskytnuté financovanie vašich obchodných záväzkov je mimobilančné a neprejaví sa vo vyššom úverovom zaťažení vašej spoločnosti.

Produktový list