Exportný regresný faktoring

Financovanie exportných pohľadávok

 

Vyvážate svoj tovar alebo služby do zahraničia a váš odberateľ požaduje odloženie splatnosti faktúr? Obmedzuje nedostatok prevádzkového kapitálu rozvoj vašej spoločnosti? Zaťažuje vás administratíva spojená so správou pohľadávok?

Postúpením pohľadávok voči zahraničným odberateľom môžete ihneď čerpať ich predfinancovanie, obvykle vo výške 90 % ich nominálnej hodnoty. Zvyšnú časť kúpnej ceny pohľadávky vám doplatíme po úhrade faktúry odberateľom. V prípade, že odberateľ nezaplatí v dohodnutej lehote, vrátite nám poskytnuté predfinancovanie a my vám postúpime späť pohľadávku.

S financovaním pohľadávok získate tiež službu ich profesionálnej správy, vymáhania a inkasa..

Produktový list