Faktoring s vinkuláciou poistného plnenia

Financovanie zabezpečených pohľadávok

 

Máte zriadené zabezpečenie svojich obchodných pohľadávok a potrebujete viac prevádzkového kapitálu? Chcete si ponechať svoje zabezpečenie a nemeniť ho?

Financovanie pohľadávok voči odberateľom zabezpečených proti platobnej nevôli a neschopnosti na základe vašej zmluvy s komerčnou poisťovňou je možné. Uzatvorením dohody medzi vami, komerčnou poisťovňou a faktorom uvoľníte prostriedky viazané v pohľadávkach a zároveň ošetríte riziko ich nezaplatenia. S pohľadávkami, ktoré postúpite faktorovi, na neho prejde aj prípadné poistné plnenie. V tom prípade vám faktor vyplatí garančné plnenie v rovnakej výške.

Produktový list