Chcem mať istotu, že mi zákazníci zaplatia

 

Chceli by ste mať istotu, že vaše faktúry budú zaplatené? Chcete ochrániť príjmy svojej firmy pred platobnou nevôľou alebo neschopnosťou odberateľa? Zaujíma vás bonita firiem, s ktorými obchodujete?

Zabezpečením svojich obchodných pohľadávok získate dôležité informácie o svojich odberateľoch ešte pred začiatkom obchodu. Po dodaní tovaru alebo služieb postúpite pohľadávky spoločnosti UniCredit Factoring a získate službu správy, vymáhania, inkasa a predovšetkým istotu zaplatenia. Spoluúčasť dodávateľa je podľa vybraného typu zabezpečenia 0 – 10 % z hodnoty pohľadávky. Navyše máte možnosť spojiť zabezpečenie pohľadávok s ich financovaním.

 

Riešenie pre vaše potreby

Tuzemský bezregresný faktoring

Zaistenie a financovanie tuzemských pohľadávok

Viac informácií

Exportný bezregresný faktoring

Zaistenie a financovanie exportných pohľadávok

Viac informácií

Credit cover

Zaistenie pohľadávok

Viac informácií

Hľadáte riešenia pre inú situáciu? Pozrite sa na

 všetky naše riešenia