Tuzemský factoring

Tuzemský factoring je vhodný pre obchodné alebo výrobné spoločnosti, ktoré podnikajú v oblasti výroby, predaja tovaru či služieb a sú v obchodnom vzťahu s odberateľmi na území Českej alebo Slovenskej republiky. Táto služba predstavuje efektívne financovanie založené na odkupe tuzemských krátkodobých obchodných pohľadávok a zahŕňa financovanie pohľadávok pred ich splatnosťou, ich správu a inkaso vrátane štandardného vymáhania. Tuzemský factoring ponúkame v regresnom alebo bezregresnom režime. V prípade bezregresnej formy tuzemského factoringu je služba rozšírená o zaistenie pohľadávok proti platobnej nevôli alebo neschopnosti odberateľa až do 90 % ich celkovej hodnoty.

 

Regresný factoring

Ako to funguje?

Klient našej spoločnosti postúpi pohľadávku voči svojmu odberateľovi a my mu bezprostredne na to  uhradíme časť kúpnej ceny pohľadávky, obvykle vo výške 90 % jej nominálnej hodnoty. Po tom, ako odberateľ uhradí pohľadávku na náš účet, zasielame klientovi doplatok do 100 % jej nominálnej hodnoty. Pokiaľ odberateľ neuhradí pohľadávku do konca regresnej lehoty, vracia klient (dodávateľ) našej spoločnosti  poskytnuté predfinancovanie.

 

Schéma regresného factoringu

 

Pokiaľ vás ponuka zaujala, kontaktujte priamo nášho obchodného zástupcu. V prípade, že si nie ste istí, či je factoring vhodným riešením vášho financovania, vyplňte factoringový test.

zavrieť